چگونه می توانیم در جلوگیری از گرم شدن كره زمین مشاركت نماییم؟
یكی از عوامل مهمی كه در گرمایش زمین و به دنبال آن افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موثر است، استفاده نادرست و گسترده از انرژی گرمایی است. به عنوان مثال در بیشتر كشورهای صنعتی حدود 35 درصد از كل انرژی مصرفی در بخش ساختمان های مسكونی و تجاری به كار می رود و بیش از نیمی از این مقدار صرف گرمایش و سرمایش ساختمان در فصول گوناگون می شود كه می بایست این میزان مصرف انرژی به حداقل رسانیده شود. یكی از روش های موثر در این زمینه، استفاده از عایق دمایی در ساختمان هاست. بدون شك، پنجره های عایق ( پنجره های نوین UPVC ) به علت میزان ظرفیت گرمایی و مقاومتی كه در برابر انتقال گرما و سرما دارند، در كاهش بار حرارتی و برودتی و در نتیجه عدم نیاز به استفاده بیشتر از سوخت های فسیلی در ساختمان ها نقش عمده ای را ایفا می نمایند.
به سایت فیدار خوش آمدید .مایلید از کدام بخش سایت دیدن کنید؟
پنجره UPVC درب UPVC اخبار و مقالات